A háború és a megtorlások utáni kérész életű konszolidáció látszólag helyreállította a zsidó elit helyét és súlyát a megye társadalmában. 1923-ban a megyei a mezőgazdasági bizottság tagja volt dr. Alföldi Dávid és Kánitz Dezső. Az egri képviselőtestületnek ekkor 33 zsidó vallású virilis tagja volt:

Dr. Alföldi Dávid ügyvéd, az egri Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Alföldi Mór ügyvéd, Binét Miklós kereskedő, szőlőbirtokos, dr. Brünauer Ambró orvos, dr. Brünauer Bálint ügyvéd, dr. Csillag Zsigmond földbirtokos, Czeizler Samu, kereskedő Deutsch Károly kereskedő, Eichbrunn József iparos, városi képviselő, dr. Fischer József ügyvéd, Fluck Gusztáv vármegyei gazdasági felügyelő, Grosz Soma cégtulajdonos, dr. Grünblatt Ármin orvos, dr. Heimler Ede ügyvéd, dr. Heller József ügyvéd, Kaufmann Alfréd malomigazgató, Kánitz Dezső a Heves Megyei Népbank elnök, dr. Kánitz Gyula ügyvéd, Lőw Béla bankigazgató, Moskovits Mór főkönyvelő, Polatsik Jenő nagykereskedő, cégtulajdonos, Preszler Miklós főmérnök, Preszler Zsigmond szeszgyáros, Reiner Adolf fakereskedő, az ortodox hitközség elnöke, Reiner Miklós kereskedő, dr. Schwartz Dezső ügyvéd, Schwartz József cégtulajdonos, ifj. dr. Schwartz Soma jogtanácsos, dr. Setét Sándor ügyvéd, Ungár Ignác kereskedő, Weinberger Zsigmond cégtulajdonos, Weisz Ede kereskedő.

1929-ben a legtöbb adót fizetők listáján a megyében az első helyen dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek állt, 175.505 pengő adóval. A negyedik helyen dr. Hirsch Albert, a Hatvani Cukorgyár Rt. és a Hatvany-család vagyonkezelője 17.711, 10. báró Hatvany Ferenc 13.181, a 12. helyen állt Polatsik Jenő nagykereskedő 11.585 pengő, a 17. helyen Kánitz Dezső egri bankigazgató 10.845 pengő adóval. A virilis listák nem tükrözték pontosan a vagyoni helyzetet, mert egyrészt csak a megyében szerzett jövedelem utáni adót tüntették fel, másrészt a diplomások adóját duplán számították. A zsidó kereskedőknek azonban általában nem volt felsőfokú végzettségük. A lista első ötven helyén így is 13 zsidó nevet találunk, többnyire földbirtokosokat, ügyvédeket, orvosokat és bankigazgatókat. A teljes lista 468 nevet tartalmazott, ebből a nevek alapján 121 zsidó vallású személy azonosítható. Az első százban 28, a másodikban 29, a harmadikban 23, a negyedikben 24, és a lista végén 17. A teljes lista 25,85 százaléka, ugyanakkor a megyében élő zsidó népesség 1930-ban a megye lakosságának mindössze 2,6 százalékát adta. 

A következő virilis lista 1934. december 4-én jelent meg, ekkor közölték a megyei törvényhatósági bizottságba megválasztott tagok névsorát is. Az 52 tag között szerepelt dr. Fischer Lajos egri ügyvéd a 14., Fleischmann Henrik domoszlói földbirtokos a 19. dr. Heller József egri ügyvéd a 30., Lőw Béla egri bankigazgató az 52. Reiner Adolf egri fakereskedő az 57. helyen.

Felhasznált irodalom:

Az 1930. évi népszámlálás, 3. r. A népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztika. Bp.: KSH, 1935. p. 160-161.

Heves Megyei Compass: Heves vármegye tiszti cím és névtára, valamint a vármegyei vállalatok, iparosok és kereskedők névjegyzéke. Eger: Egri Ny, 1923. p. 151

MNL Hevesvármegyei Leváltára VII.-4. Cégbírósági iratok.