Alkuszok és ügynökök: Friedman József, Grünbaum Ignác, Klein Mór, Sidlauer Mór

Arany- és ezüstműves: Burger József, Domán József, Haimann Izsák, Littmann Márk.

Asztalosok: Dubniczky Mór, Jónás Mór, Koch István, Knuz Sándor, Losonci Bernát, Róth Lázár, Strausz József, Svimmer Ignác, Zsigrai Sámuel.

Bádogosok: Berg Simon, Friedmann Antal, Salamon Náthán, Svarcz Soma.

Borkereskedők: Bernát Salamon, Fried David, Hercz Majer, Kohn Hermann, Lichtner Miksa, Neumann Lázár, Reiner Ignác, Schwarz Ignácz, Schwartz Lőrincz, id. Singer Ármin.

Borbizományos: Greiner Arnold, Grünbaum Ignácz, Grünbaum József, Kánitz Dezső, Klein Mór, Lázár Jónás

Bőrgyáros: Schvarcz Gábor

Bőrkereskedők: Binet József, Greiner Arnold, Grünbaum Bertalan, Lázár Jónás, Sugár Samu, Schwartz Sámuel

Bútorgyáros: Barna Manó

Cipészek: Czeizler Ignác, Czeizler Mór, Domán Márkus, Dvorák János, Goldsid Ágoston, Goldsmid József, Khern Gáspár, Rosenvasser Jakab, Weisz Farkas, Weisz Jakab, Weisz József, Weisz Mór.

Csizmadia: Balázs Bernát, Barna István.

Divatárú-kereskedő: Deutsch Miksa, Deutsch Károly, Kohn Henrik.

Divatárusmő: Guttmann Janka, Steiner Betti.

Dohány- és szivartőzsdék: Alföldi Soma, Schmidl Sámuel.

Ecetgyáros: Czigler Soma, Schwarz Lőrincz.                         

Esztergályos: Kornstein Márton

Ékszerész: Littmann Márkus

Fakereskedő: Adler Jónás

Fazekas: Fux Jakabné

Férfi-szabók: Czeizler Mór, Domán András, Domán Márkus, Grossmann Mór, Grünwald Ferenc, Klein Jakab, Klein József, Klein Lőrincz, Löwi Soma, Pick József, Schwarcz Mór, Schwarcz Zsigmond, Stein Henrik, Svarz József.

Fűszer- és gyarmatárú-kereskedők: Blunberger Bernát, Deutsch Samu, id. Fischer József, Frank Adolf, Frank Gyula, Frank Ignác, Kánitz Géza, Kánitz Lipót. Klein Lipót, Matekovits Mór, Nelken Sámuel, Ruzsin Mór, Ruzsin Bertalan, ifj. Preszler Ferencz, Schwarcz Gábor, Steinhäuser Rafael, Spitz Dávid, Schvarcz Antal, Webermann Bernát.

Gabonakereskedők: Binét Ármin, Ernszt Miksa, Klein Áron, Kohn Herman, Kohn Jakab, Neumann Lázár, Reiner Ábrahám, ifj. Schwarcz Adolf, Schwarcz Mayer.

Gép- és műlakatos: Grünstein Márton

Gombkötők és paszomántos: Stern Mór

Gőz- és műmalmosok: özv. Binét Sámuelné, Fischer Adolf, I. Magyar Egri Gőzmlom (Klein és Weinberger), Weisz Adolf, Weisz Fülöp.

Ingatlankereskedő: Lusztig Mór.

Ipari szeszfőzdék: Preszler Ferenc.

Játékszer-kereskedő: Deutsch József

Kárpitos és díszítő: Braun Manó, Kohn Lázár, Steiner Jakab, Svarc Ignácz, Weisz Ignác.

Kávéháztulajdonosok: Marossi Izidor és Mari, Steiner Mór, Steiner Simon, özv. Steinfeld Rafaelné

Kávémérő: Paszternák Jozefin

Kelme- és ruhafestő: Helberger Mór

Keményítő-gyáros: Kánitz Dezső, Kánitz Lipót

Korcsmáros: özv. Braun Etel, Braun Farkas, Glattstein Vilmos, Goldmann József, Klein Áron, Klein Ármin, özv. Lichtner Jakabné, Nelken Sámuel, Roth Ignácz, Roth Jakab, Wiener Mór.

Kovácsok: Kronberger Ferenc, Kronberger Mihály.

Könyvkereskedő: Engländer Adolf

Könyvkötő: Rotenberg Mari

Köszörűs: Keller József

Kőműves: Preszter Antal.

Lakatos: Braun és Rózsa

Lisztkereskedők: Alföldi Mór, Alföldi Soma, Deutsch Samu, Fischer Lajos, özv. Neumann Betti, Neumann Márton, Rotschild Ármin, Schwarcz Adolf, Schwarcz Sámuel, özv. Schwartz Simonné, Ungerleider Soma.

Mészárosok: Berger Mór, Goldberger Rudolf. Lusztig József, Preszler Márton, Raáb Lőrinc, Reiter Ignác, Strausz Sándor. Weisz Ede, Weisz Ignácz, Weisz Mór

Mézeskalácsosok és viaszgyertyaöntők: Meixner Ignác, Potyoró Lipót.

Molnárok: Máder Lipót, Szalka Antal, Szalka Illés.

Női szabók: Arubánd Simon, Neubar Jakab, Schwarcz Géza, Schwarcz S. V.

Nyomdák: Érseki lyceum, Kohn Dávid.

Órások: id. Fischer József, Friedman Márton, Glatzstein Dávid, Preszler Márton, Schmidt Sámuel.

Pékek: Glósz Károly, Grosz Sámuel, Géza, Weinstein Jakab.

Pénzkölcsönző: Back Leó

Porcelánkereskedő: Gombosi Mór.

Posztókereskedő: Weisz Izsák.

Rőfös- és kézműárukereskedő: Barna Fábián, Berkovics Mór, ifj. Breuer Mór, Deutsch Sámuel, Domán Miksa, Gluck József, Grosz Lipót, Klein Péter, Roth Mór, Schvartz József, Schvartz Soma, özv. Weisz Hermin, özv. Weisz Rubinné.

Rövidárú-kereskedő: Fógel Ágoston, ifj. Klein Lipót.

Ruhakereskedő: Breyer József, Günsberg József, Róth Manó, Spiró József.

Sapkakészítő: Neimann Mór.

Sókereskedő: Grünbaum Gábor.

Szappanosok és gyertyamártók: Goldstein Gábor, Spitz Mór, Ungerleider Ármin.

Szatócsok: Bauer Sándor, Bernát Sámuel, Braun Farkas, Braun Mór, Briger SalamonCsillag Ignácz, özv. Éliás Rozália, Gábor Mór, Goldmann Adolf, Grün József, özv. Grünbaum Árminné, Hirsch Mayer, Infeld Mór, Kohn Sámuel, özv. Kornhäuser Betti, özv. Metznen Sá- muelné, Littauer Ábrahám, Polácsik Czeczil, Pollák Ignác, Pollak József, Rosenberg A. Joáchim, Róth Adolf, Roth Alb.ert, Róth Zsigmond, Salamon Antal, Salamon Miksa, Schechter Leon, Schlesinger Mari, Schvarcz Farkas, Stern Bertalan, Stern Mór Weinstock Izr.ael, Weisz Fülöp.

Szeszkereskedők: Binét Zsigmond, Czigler Soma, Fischer Lipót, Fischer Mór, Fischer Simon, Preszler Ferenc, Ungerleider Soma.

Szénkereskedők: Fischer Lajos, Lázár Mór.

Szikvízgyártók: Rosenberg Jakab.

Szobafestők: Müller Jakab, Nuszbaum Bernát, Rosenvasser József, Wohl Mór.

Terménykereskedő: Kohn Jakab, Schvarcz Simon.

Üveges: Reiner Mór.

Vaskereskedők: Ádám Mózes, Braun József.

Vattakészítő: Berkovics Jakab.

Vállalkozó: Klein Mór.

Vegyeskereskedők: : Bauer Ármin, Braun Adolf, Eisenmann Ákos, Felsenstein Soma, Fischer József, Friedmann Ignác, Goldstein Ignácz, Lázár Menyhért, Klein Lajos, Kohn Jónás. Krausz Lajos, Landesman Adolf, özv. Lustig Cecília, Lustig Igánc, Polatsik Ármin, Schvarcz Lipót, Waldmann Ármin.

Vendéglősök: Berger Henrik.

Vizi-, száraz- és szélmalmosok: Preszler Ferencz, Schwarcz István örökösei.

Zsibárus: Perczweig Sámuel.

Felhasznált irodalom: Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke/ … a legutóbbi népszámlálás adatai alapján szerk. Jekelfalussy József. [Bp.]: Pesti Könyvnyomda Rt., [1892] p. 1184.