Az egri kereskedők nagy öregjéről, Székely Endréről mesélt: „Mindenki Bandi bácsija tősgyökeres egrinek vallotta magát, hiszen édesapja és nagyapja is a város polgárai voltak. Bandi bácsi szakított a családi hagyományokkal és a tímár szakma és a gőzmalom üzemeltetése helyett a kereskedelemnek lett elkötelezett munkása. Aki őt ismerte hamar nem csak elfogadta, hanem baráti vagy igazi kollegiális kapcsolatba került vele. Megjelenése, emberi magatartása, érdeklődése az emberek gondjai, problémái iránt a polgárok nagy többségében pozitív fogadtatásra talált. Aki Őt ismerte tudta róla, hogy a kereskedelem iránti tisztelete, vonzódása élethivatást jelentett számára, egészen addig, amíg a Teremtő nem hívta magához. A II. világháború előtt Eger város központjában a Jókai és a Zalár utca sarkán, ahol most a Raiffeissen Bank székel az ott működő ruházati boltja kivívta nem csak szakemberek elismerését, hanem a vásárlók körében is kedvelt és gyakran látogatott kisáruház volt.

Az üzlet ars poétikája: mindig a vevőknek van igaza, ezt a fontos kereskedői parancsolatot gyakorlatban is alkalmazta. Az üzlet árukínálatát a sokszínűség jellemezte, sikeresen alkalmazkodott a vásárlói kereslethez árban, választékban egyaránt. A módosabb vevők mellett a szerényebb jövedelműek is megtalálták számításukat. Bevált üzleti fogás volt, hogy kicsiben kockázatott a vevők felé hitelnyújtással. Eredményesen működött egészen a kiskereskedelem államosításáig és ezzel bizonyította, hogy mit jelent a szakma szeretete, a szó nemes értelmében vett kereskedés.

A Heves Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat megalakulásával a Dobó téren a Sport- és Játéküzlet vezetője lett, amely a nagyobb ünnepek előtt sok örömet szerzett a gyerekeknek. A napi nehéz munka mellett megkülönböztetett figyelmet fordított a leendő kereskedők, fiatalok felkarolására, hogy minél jobban elsajátítsák, minél jobban bővítsék szakmai ismereteik tárházát. Aktív tagja volt az egri KISOSZ-nak, ahol a kereskedők jogainak érvényesítéséért dolgozott. Társai nem csak elfogadták, hanem az egri kereskedők nagy öregjének véleményét és javaslatait sokszor magukévá is tették.

Bandi bácsi vallásos ember volt, amely kisugárzott családján kívül a többiek felé is. Mint igazi zsidó sokat foglalkozott az őshaza Izrael sorsával és jövőjével. Ezt bizonyítja, az 1967-es izraeli-egyiptomi háború során tett hitvallása. Akkor, amikor a zsidó állam élet halál harcát vívta, az egyik reggelen a piacon találkoztunk és megosztotta velem szívből jött örömét, amikor könnyes szemekkel csak annyit mondott: „Győztünk Lacikám, Dávid megállította Góliátot.”