(Akiknél lakcím nincs ők bejegyzett iparosok a lakhelyükön, akiknél van, az a bejegyzett kereskedelmi címük.)

Aranyműves: Heimann Izsák Kossuth tér 3.

Asztalos: Erlich Adolf, Kígyó u. 2.

Bádogosok: Klein Dezső (Maklári u. 3.), Röszler Arpád (Szt. János u. 4.), Schwarcz Bernát, (Újvilág u. 2.), Schwarcz Menyhért (Szúnyog köz 2.), Schwarcz Soma (Szúnyog köz 4.,) Székely József (Irgalmas u. 2.), Weisz Ignác (Kígyó u. 1.) Zvancziger Lajos (Újvilág u. 4.), Zvancziger Sándor (Gárdonyi u. 14.)

Bankbizományos: Deutsch Simon.

Baromfikereskedők: özv. Fleischer Kálmánné (Uszoda u. 3.), özv. Mezei Ignácné (Koháry u. 35.)

Bazárosok: Frank Ernő (Káptalan u. 30.), Friedman Janka (Kertész u. 4.), Goldstein József (Kertész u. 4.), Krausz Hermanné (Kertész u. 11.), Schwarcz Ignác (Wesselényi u. 3.), Schwarcz Imre (Gólya u. 2.)

Betoncsőgyár: Krausz M. Miksa (Síp köz 4.)

Betonkészítő vállalat: Adler Jakab.

Bodegások: Grünfeld Jakab (Dobó tér 3.), Hevesi Mórné (Kossuth tér 3.)

Bor-, sör- és szeszkereskedő: Ungerleider Soma.

Borbizománvosok: Binét Zsigmond, Fischer Jenő (Kossuth tér 7.) Friedmann Albert (Kállay Z. u. 17.), Rosenberg Ignác (Csiky S. u. 12.), Schreiber Mórné (Kertész u. 1.), Schwarcz Ábrahám (Kacsapart 1.), Schwarcz József és Fia., Wébermann Bernát (Hunyadi tér 1.)

Borbizományos: Krausz Lajos és fia Krausz Dezső

Borkereskedő: Binét Zsigmond. (Szúnyog köz 5.), Kohn Jenő, Rosenberg Ignác, Schwartz József és fiai (Káptalan u. 8.)

Borügynökök: Binéter Jen, Schiller Adolf.

Bőrkereskedő: Lautmann Jenő, özv. Lusztig Sándorné.

Bőrkereskedők: Blasz Dezső (Almagyar u. 16.), Jónás Márkus (Szt. János u. 11.), Klein Ödön (Dobó tér 4.), Kohn és Weisz (Kossuth tér 3.), Lusztig Sándorné, Rosenberg Lipót.

Bőröndkészítő: Kohn és Nelken Jenő.

Bőröndös: Kohn és Veiken József (Király u.)

Bőrtalpkereskedők: Grosz Izidor (Vécsei u. 4.), Kornfeld Sámuel (Hold 11.)

Bútorkereskedő: Barna Jenő.

Cementárugyáros: Krausz M. Miksa, Reiner Soma.

Cementárukereskedő: Adler Jakab.

Cementgyárak: Krausz M. Miksa, Reiner Soma.

Cipészek: Angyal Sámuel (Diófakút u. 2.), Blum Ferenc (Maklári u. 12.), Fischman Ignác (Uszoda u. 4.), Frey Ignác (Knézich K. u. 10.), Grosz Ármin (Knézich u. 2.), Grünfeld Izidor, Grünspan Bernát (Pacsirta u. 2.) Klein Lipót (Vécsey u. 20.), Stern Sámuel (Szt. János u. 13.)

Cipőkereskedők: Grünfeld Izidor, Schneveisz Ignác (Kállay Z. u. 2.)

Cselédközvetítő: özv. Borstein Adolfné (Jókai u. 4).

Cserepes: Kormos Bernát (Gárdonyi u. 23).

Diszműárukereskedők: Schwarcz Ignác (Széchenyi u. 10.)

Divatárukereskedők: Berkovics Mór (Kossuth tér 4.), Gutman Andor (Széchenyi u. 9.), Pollák Dávid (Húspiac u. 1), Pollák Jenő (Kállav Z. u. 4.), Róth Gyula utódai (Széchenyi u.), Schneeweisz Miklós, Schwarcz Testvérek (Újvilág u. 2)., Weisz Gyula (Érsek u.)

Ecetgyáros: Preszler Márton.

Épütet- és tűzifakereskedők: Reiner Adolf, Schwarcz Dávid.

Ernyőkészitők: Klein Gyula (Wesselényi u. 3.), Róth Dániel (Wesselényi u. 3.), Weisz József, (Maklári u. 3.)

Fa- és épületanyag- kereskedők: Adler Jónás (Verbőczy u. 12.), Klein Lajos (Deák F. u. 18.), Kormos Adolf, Reiner Adolf (Vörösmarty u. 37.), Schwarcz Dávid (Baktai u. 2.), Weinstock Sámuel (Uszoda u. 8.)

Fakereskedők: Groszmann Sándor (Telekessy u. 10.), Horovicz Hermann (Újvilág u. 7.), Kormos Adolf, Schwarcz Adolf.

Fényképész: Krausz Zsigmond (Káptalan u. 30.)

Férfi- és női divat: Fógel Ágoston utódai (Fógel Elemér)

Férfidivat és kalapkereskedő: Scheeweisz Miklós

Férfiruha- és fehérneműkereskedők: id. Schwarcz József, özv. id. Schwarcz Józsefné sz. Deutsch Rozália), dr. Szabó Andor

Festékkereskedők: Berg Vilmos (Szt. János u. 5.), özv. Grosz Sándorné (Városházépület)

Fodrásznő: özv. Flamm Dezsőné (Arany J. u. 8.)

Fogtechnikus: Löwi Vilmos (Szt. János u. 9.)

Fuvarosok: Adler Soma (Dobó u. 32.), Binét Zsigmond (Szúnyog köz 5.), Deutsch Jenő (Kertész u. 8.), Friedmann Ármin (Dobó u. 38.), Groszman Jakab (Mária u. 5.), Krausz Éliás (Ráchegy u. 5.), Moskovics Dávid (Szervita u. 18.), Schwarcz István (Újsor u. 23.), Schwarcz Lajos (Szervita u. 20.), Schwarcz Lőrinc (Knézich K. u.) Stark Sámuel (Diófakút u. 2.)

Fűiszerkereskedők: Bornstein Sándor (Széchenyi u. 65.), Brieger Etel (Kossuth tér 5.), Czigler Soma (Kossuth tér 8.), Erlich Sarolta (Makiári u. 53.), Fischer és Blasz (Kossuth tér 5.) Gertner Jónás (Vitkovits u. 7.), Goldstein Sándor (Maklári u. 17.), Groszman Ernő (Széchenyi u. 50.), Groszman Károly (Hold u. 34.), Groszman Vilmos (Rákóczi u. 37.), özv. Klein Henrikné (Dobó u. 1.), Klein Hermann (Deák F. u. 80.), Klein Jónás (Szervita u. 8.), Klein Lipót Pál  (Szervita u. 28.), özv. Márkus Sámuelné (Szvorényi u. 63.), özv. Rosenfeld Mártonné (Kertész u. 91.), Rosenthal Géza (Széchenyi u. 41.), Salamon Miksa (Maklári u. 23.), Schaffer Hermann (Húspiac u. 14.), Steiner Andor (Kertész u. 16.), Sleinhauser Rafael (Kállay u. 19.), Stern Bernát (Gárdonyi u. 4.,) Schwarcz Farkas (Kertész u. 4.), özv. Schwarcz Ignácné (Kertész u.), Schwarcz István (Rákóczi u. 38.) Schwarcz Jakab (Szervita u. 55.), özv. Schwarcz Józsefné ( Újsor u.), Schwarcz Bernát (Wesselényi u. 3.), Schwarcz Hermann (Árnyékszala u. 54.), özv. Schwarcz Sománé (Széchenyi u. 19.)

Fűszer, gyarmatáru, és borügynökség: Kohn Adolf.

Fűszerkereskedő: Urbán Mihály.

Gesztenyekereskedő: Schwarcz Béla (Rákóczi u. 5.)

Gyümölcs- és zöldségkereskedők: Gelb Béláné (Széchenyi u. 23.), özv. Simon Bernátné (Fóth u. 30.)

Gyümölcskereskedő: Holländer Bernát.

Hírlapárusító: özv. Politzer Jakabné (Érsek u. 2.)

Húsvágók: Fleischhacker Balog Bernát (Árnyékszala 22.), Liptai Bernát (Kertész u. 56.)

Kalapkereskedők: Deutsch Károly (Kossuth tér 6.), Schneveisz Miklós (Dobó tér 3.)

Kárpitosok: Lusztig Dezső (Szent János u. 11.), Rosenwasser József (Dobó tér 1.)

Kávéházak: Fischer Adolf – Otthon Kávéház (Kossuth tér 7.), Swarcz József – Nemzeti Kávéház (Jókai u. 2.), özv. Steiner Simonné – Fiume Kávéház (Gimnázium u. 1.)

Kefekötő: Eichbrunn József (Dobó u. 7.)

Kereskedelmi áruügynökség: Goldman Vilmos, Grosz Soma, Groszmann József.

Kereskedelmi ügynökök: Fenyő Lipót, Goldmann Vilma.

Kézápolóterem: Schwarcz Erzsébet (Csiky S. u. 26.)

Kézimunka-előnyomdák: Rosenberg Sándor (Dobó tér 2.), özv Weisz Mórné (Almagyar u. 16.)

Kézműárukereskedő: Schwarcz Józsefné

Kútcsinálómester: Braun József, (Szervita u. 13.)

Korcsmárosok és vendéglősök: Braun Zsigmond (Türk F. u. 1.), Deutsch Jenő (Dobó u. 27.), Deutsch Sámuel (Szél u. 1.), Fischer Géza (Rákóczi u. 3.), Fischer Lajos (Maklári u. 120.), Friedmann Hermann (Árpád u. 29.), Fülöp Ignác (Kilián u. 4.), Grünbaum Éliás (Király u. 29.), Moskovics Áron (Cifrakapu u. 17.), Moskovics Mór (Cifrakapu u 14.), Rosenberg Ármin Joachim (Dobó tér 5.), Rosenfeld József (Baktai u. 11.), Róth Zsigmond (Cifrakapu u. 11.), Schwarcz Márton (Uszoda u. 2.), Singer Adolf (Rákóczi u. 40.), Steiner Miklós (Dobó u. 37.), Stern Dezsőné (Széchenyi u. 57.)

Könyv- és papírkereskedő: Engländer Adolf (Sors u. 1.)

Köztisztasági vállalat: Weisz Adolf (Vörösmarthy u. 59.)

Látszerész: Lőwi László (Tímár u. 1.)

Likőr- és rumkereskedő: Schwarcz Ábrahám

Lisztkereskedők: AlföIdi Mór, özv. Blau Zsigmondné (Húspiaci bódé), Deutsch Mihály (Újsor u. 44.), Goldmann Miksa (Húspiac tér 2.), Schwarcz Sándor (Halpiac), Weisz Ede (Piac tér 6.)

Mészárosok: Weisz László (Maklári u. 45.), Weisz Mór (Maklári u. 45.)

Női- és férfidivat: Áldor Tódorné Deutsch Irén.

Női kalaposok: Goldner Malvin (Kállay u. 2.), Greiner Margit (Szt. János u. 8.), Guttmann Johanna (Szt. János u.), Jónás Márkus (Szt. János u. 11.), Schreiber Sarolta (Szt. János u. 2.)

Nőiszabók: Bauer Erzsébet (Dobó u.) Fischer Ferenc (Szt. János u. 1.), Frank Ferenc (Knézich u.), özv. Friedmann Jónásné (Diófakút u. 2.), Keller Vilmos (Jókai u. 9.), Schwimmer Ignácné, (Kígyó u. 7.)

Nyersbőrkereskedők: Binét József (Dobó u. 30.), Lusztig Ignác (Knézich u. 3.), Sauber Hermann (Torony u. 2.), Stern Bernát (Gárdonyi u. 4.)

Optikusok: Lusztig Sándor (Széchenyi u. 9.)

Órás és ékszerész: Heller Salamon.

Órások: Groszman Géza (Kállay Z. u. 2.), Heller Salamon (Kállay Z. u. 17.), Klein Hermann, (Széchenyi u. 15.), özv. Littman Márkné (Széchenyi u. 8.), Ungerleider Jenő (Jókai u. 9.)

Pékműhelvek: Bieber Márton (Maklári u. 13.), Blumberger József (Rákóczi u. 13.), Deutsch Mihály ( Újsor u. 44.), Deutsch Sámuelné (Szél u. 1.) Diamant Miksa (Szvorényi u. 1.), Gerő Ede (Húspiac tér), Grünfeld Izidor (Maklári u. 22.), Kredencz Miksa (Baktai u. 13.)

Posztókereskedők: Kornhauser Miksa (Városháza) Rosenberg Ármin (Kossuth tér 6.)

Rőfösárukereskedők: Braun Menyhért (Kossuth tér 3.), Deutsch Eleonóra (Húspiac u. 3.), Deutsch Rozália, Grósz Samu, Grósz Sándor, Grosz Soma (Kossuth tér 8.), Katz Salamon, Klein István (Húspiac u. 4.), Kornstein Soma (Kossuth tér 2.), PolIák Fülöp és Tsai (Kossuth tér), Schächter Ignác (Húspiac tér.), ifj. Schvarcz Béla (Jókai u. 8.), Schvarcz Ede (Kossuth tér 8.), Schvarcz Jolán (Kossuth tér 5.), Schvarcz Soma (Kossuth tér 1.), Schwarcz Béla, özv. Stern Mórné, (Kossuth tér 8.), Stern Sándor (Dobó tér 8.)

Rövidárukereskedők: Davidovics Jakab (Kertész u. 15.), Deutsch Sámuelné (Kossuth tér 2.), Erlich Adolfné (Dobó u. 29.), özv. Fekete Miksáné, (Dobó u. 23.), Grósz Sándor, Grósz Soma, özv. Klein Lőrincné (Kígyó u. 5.), Róth Miksa (Knézich u. 13.), Schwarcz Adolf (Érsek u. 1.), Spitzer Adolf (Kisvölgy u. 5.), Weisz Dezső (Bartakovits u. 10.)

Ruha- és úriszabó: Grósz Kálmán.

Ruhafestő és vegytisztítok: Grósz Kálmán Klein Mihály (Érsek u. 1.)

Rum-, likőr- és szeszárugyár: Fischer Simon (özv. F. Simonné szül. Heller Fáni, Fischer Gyula és Fischer Miklós).

Sörkereskedő: Blumberger József.

Szabók: Domán Béla (Kállay Z. u. 1.), Grünbaum Zoltán (Pacsirta u. 11.), Indig Ármin (Kállay Z. u. 11.), Löwenberg Izidor, (Kossuth tér 2.), Pick József (Szt. János u. 14.), Richtmann Izidor (Dobó u. 10.)

Szatócsok: Blumberger Bernát, Braun Zsigmond, Domán Vilmos, Frank Adolf, Kanitz Lipót és Fiai, Klein Mór, Moskovits Mór, Schwarc Ignác, Spitz Dávid.

Szesz-, pálinka- ecetgyár: Preszler Ferenc, Preszler Márton, Preszler Zsigmond

Szeszesitalkereskedő: Czigler Soma, Klein Miksa.

Szeszgyárak: Preszler Miklós (Tűzoltó tér 1.)

Szeszkereskedők: Binét Zsigmond (Szúnyog köz 5.), Cigler Simon, Fischer Lipót, (Csiky S. u. 9.), Preszler Márkus, Preszler Zsigmond (Kertész u. 34.), Schwarcz Ábrahám, Schwarcz Soma (Hunyadi tér 2.), Steiner testvérek (Dobó u. 37.), Ungerleider Dezső (Széchenyi u. 67.)

Szikvízgyárak: Friedmann Farkas (Újvilág u. 2.), Stark Zsigmond (Széchenyi u. 48.)

Szobafestők: Kohn Adolf (Remény u. 7.), Protovin Miksa (Dobó u. 32.)

Szövőtanfolyam-vezető: Rozenfeld Ignácné (Almagyar u. 19.)

Szülésznő: Klein Pálné (Arany J. u. 14.)

Takarmánykereskedő: Bieber Soma (Almagyar u. 8.)

Tüzifakereskedő: Klein Lajos.

Úri- és női divatáru kereskedők: Guttmann Andor, Pollák Dávid.

Ügynökök: Beck Márkus Dávid (Dobó u. 23.), Braun Ferenc (Szervita u. 25.), ifj. Fischer József (Uszoda u. 8.), Fischer László (Rákóczi u. 3.), Fleischer Dóczi Dávid (Uszoda u. 3.,) Goldmann Vilmos (Szegfű u. 4.), Groszman József (Széchenyi u. 6.), Groszman Sándor (Telekessy u. 10.), Illés Miksa (Almagyar u. 5.), Khan Jenő (Érsek u. 9.), Kohn Adolf (Kállay u. 13—15.), Kohn Salamon (Szegfű u. 3.), Krausz Lajos és Fia (Érsek u. 8.), Schiffer Adolf (Györgyényi u .5.)

Üveg- és porcelánkereskedők: Klein Soma, Polatsik Férdinánd

Üvegesek: Klein Zoltán (Kállay Z. u. 7.), Pollák Ignác (Dobó tér 2.)

Varrógépkereskedő: Goldstein Dezső (Dobó tér 2.)

Vaskereskedések, vaskereskedők: Braun József és Tsa., Friedmann és Tsa, (Kossuth tér 7.), Schwarcz és Deutsch (Kaszinó u. 1.) Schvarcz Sándor (Dobó tér 2.), Ungár Ignác (Húspiac tér 2.)

Vászonkereskedő: Schvarcz Józsefné.

Vegyeskereskedők: Flecker Manó, Groszmann József, Groszmann Záli, Kellner Mór, Reiner Mór.

Zsibárusok: özv. Áron Sándorné (Dobó u. 23.), Deutsch Lajos (Húspiac tér 3.), Grünbaum Lajos (Uszoda u. 2.), Neumann Ignácné (Knézich u. 29.), Schvarcz Miksa (Bárány u. 3.), Steinberger Malvin (Vécsey u. 20.), Weisz Soma (Kossuth tér 3.), Weisz Józsefné (Maklári u. 3.)

Felhasznált irodalom: Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Bp.: R. Mosse 1924. p. 729-736.